top of page
christian-family-praying-together_23-2149290985.jpg

20 minutters hygge og nærhed med dit barn om dagen 

Se videoer og pjecer fra READ, der inspirerer til at skabe gode læseoplevelser i dagligdagen. READ bygger på forskningsresultater, der viser, at forældrenes engagement og daglige læsning sammen med barnet styrker barnets sprog og læsefærdigheder [1].

[1] READ - sammen om læsning. TrygFondens Børneforskningscenter og Aarhus Kommune.
https://www.aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/tidlige-indsatser/read-sammen-om-laesning/

READ - sammen om læsning

Her kan du se en kort introduktion til READ-projektet.

READ 0-3 ÅR

Her er det selvfølgelig dig, der læser højt. Du hjælper dit barn med at rette fokus på bogen og taler om bogen både før, under og efter læsning. Her gælder det især om sproglig udvikling og kendskab til bøger.

Skærmbillede 2023-07-18 kl. 09.47_edited.png

READ i børnehaven

I børnehaven er det stadig dig, der læser højt. Det er vigtigt, at I taler om bogen både før, under og efter læsning.

Skærmbillede 2023-07-18 kl. 10.18_edited.png

READ i børnehaveklassen

I børnehaveklassen er det mest dig som forældre, der læser højt. Men det kan være, at dit barn selv har lyst til at forsøge at læse lette bøger for dig med din hjælp. Her er det vigtigt med støtte og anerkendelse og at snakke om bogen både før, under og efter læsning.

READ i 1. klasse

I 1. klasse er det mest dit barn, der læser højt for dig, men du læser også stadig højt for dit barn. Det er vigtig at snakke om bogen både før, efter og under læsning. Husk at rose dit barn for indsatsen.

saadan_kan_du_laese_med_dit_barn_1_klasse.jpg

READ i 2. klasse

2. klasse læser dit barn mest højt for dig. Du læser stadig højt for barnet nogle gange. Det er vigtigt at snakke om bogen både før, efter og under læsning. Husk at rose dit barn for indsatsen.

read_pjece_2_klasse.jpg

READ på mellemtrinnet

3.-6. klasse er det primært dit barn, der læser selv, men du læser stadig højt med og for barnet. Hjælp med at finde bøger, der interesserer dit barn. Det er vigtigt, at bogen ikke er for svær.

read-saadan-kan-du-fortsat-laese-med-dit-barn_3 til 6 klasse.png
bottom of page